Grundläggande konstundervisning i Sibbo musikskola

Taiteen perusopetus Sipoon musiikkikoulussa

Grundläggande konstundervisning är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten. Sibbo Musikskola erbjuder grundläggande konstundervisning (allmänna lärokursen) inom musik. Läroplanen är musikskolans individuella instruktion vad gäller de pedagogiska målsättningarna.

I Finland regleras den grundläggande konstundervisningen genom lag. Den aktuella lagstiftningen härstammar från år 1998 (Lag om grundläggande konstundervisning 633/98).

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Sipoon musiikkikoulu tarjoaa taiteen perusopetusta musiikissa (yleinen oppimäärä). Sipoon musiikkikoulun opetusta ohjaa Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman yleisen oppimäärän perusteiden (2017) pohjalta luotu opetussuunnitelma.

 

Mera information om grundläggande konstundervisning.

Lisätietoa taiteen perusopetuksesta.

 

  • Facebook - Grey Circle