Delaktighet och närhet till det lokala har varit vägledande värderingar ända sedan starten 1978 då en grupp aktiva föräldrar startade musikskolan i Sibbo så att deras barn skulle kunna få lära sig spela: "Vi gjorde vad våra barn behövde". Idag, och med sikte på 2020 och framtiden, drivs verksamheten av en stark önskan att utveckla den konstnärliga aktiviteten med hänsyn till lokalbefolkningens behov.

Sibbo Musikskola

Sipoon musiikkikoulu

Osallisuus ja asukaslähtöisyys ovat olleet toimintaa ohjaavia arvoja jo toiminnan käynnistyessä vuonna 1978, jolloin ryhmä aktiivisia vanhempia käynnisti musiikkileikkikoulutoiminnan Sipoossa pyrkimyksellä edistää lastensa mahdollisuuksia oppia musiikkia: ”teimme sen, mitä meidän lapsemme tarvitsivat”.

40 år som musikskola i Sibbo

Sipoon musiikkikoulu tukee ja edistää taide- ja kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia lähellä kuntalaisia heidän toimintaedellytyksiään vahvistaen ja avartaen. Osallisuus ja asukaslähtöisyys ovat olleet toimintaa ohjaavia arvoja jo toiminnan käynnistyessävuonna 1978, jolloin ryhmäaktiivisia vanhempia käynnisti musiikkileikkikoulutoiminnan Sipoossa pyrkimyksellä edistää lastensa mahdollisuuksia oppia musiikkia: ”teimme sen, mitä meidän lapsemme tarvitsivat”.

 

Musiikkileikkikoululaisten kasvaessa Sipoon musiikkikoulu laajensi toimintaansa instrumenttiopetukseen sekäkuoro- ja yhteismusisointitoimintaan. Nykyhetkellä muskaritoiminnasta aloittanut koulu järjestää toimintaa kaikenikäisille vauvamuskareista lasten, nuorten, aikuisten ja senioreiden musiikkitoimintaan. 2020-luvulle tultaessa koulun toimintaa ajaa edelleen vahva halu kehittää taidetoimintaa ottaen huomioon kuntalaisten tarpeet. Sipoon musiikkikoulu pyrkii vahvistamaan taiteidenvälistä, osallistavaa, ikärajatonta ja esteetöntä taideopetusta Sipoossa.

Sibbo Musikskola grundades år 1978. Syftet med Sibbo Musikskola är att väcka barnens intresse för sång och musik, att utveckla både kropp och själ genom musiken och att får uppleva glädje och gemenskap i sångens och musikens tecken. Målsättningen är alltså att ge varje elev mångsidig och sakkunnig undervisning samt ge eleven möjlighet att känna glädje i sång och musik. Förkunskaper krävs ej, och inträdesprov existerar ej. Musikskolan upprätthålls av en garantiförening. Styrelsen, som består av aktiva föräldrar som arbetar på frivillig basis, ansvarar för verksamheten.

Från början var verksamheten inriktad främst på barn under skolåldern och gick under namnet Sibbo Musiklekskola, men verksamheten har vuxit och inkluderar numera barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar. Detta, i sin tur, har medfört att både kursutbud och elevantal har expanderat kraftigt. Nu deltar över 130 elever i verksamheten.

På programmet står babyknatte, knatterytmik, musiklek, körerna Piccanto (7-12 år) och Singoalla (unga och vuxna), individuell undervisning i piano, gitarr, trummor och solosång, grupplektioner i piano och gitarr samt band. Vid efterfrågan ordnas undervisning i t.ex. musikteori.

Läsåret består av 35 lektioner (höst 17/vår 18), elevaftnar/elevkonserter samt vår- och julfest. Undervisning ges i Nickby, Söderkulla och Box. Eleverna undervisas på sitt modersmål, svenska eller finska.

Musikskolans ekonomi baserar sig på termins- och medlemsavgifter samt understöd av Sibbo kommun. Musikskolan ansöker också regelbundet om understöd från olika stiftelser och fonder.

 

  • Facebook - Grey Circle